-A +A
16.12.2016
Ostrów przygotowana do okresu zimowego

Tematem ostatniego posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK) była ocena stanu bezpieczeństwa w mieście oraz przygotowanie do okresu zimowego. Obecni na spotkaniu przedstawiciele instytucji mówili o stanie bezpieczeństwa zdrowotnego, przeciwpożarowego, epidemiologicznego i publicznego oraz o bezpieczeństwie zdrowia i ochrony zwierząt. Omówiono także zagadnienia związane z przygotowaniem służb i jednostek organizacyjnych miasta do okresu zimowego, a przede wszystkim przygotowanie służb komunalnych do sprawnego usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wszyscy zgodnie zapewniali, że są przygotowani do okresu zimowego, o czym informowali w swoich wystąpieniach. Spotkaniu przewodniczył szef MZZK, burmistrz Jerzy Bauer.

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00