-A +A
02.03.2017
Ostrów upamiętniła Żołnierzy Wyklętych

Podobnie jak w całym kraju, również w Ostrowi Mazowieckiej obchodziliśmy 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości w Ostrowi miały charakter powiatowo-miejski, a ich organizatorem był Starosta Ostrowski i Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka. Wojskową asystę honorową wystawił 22. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny z Komorowa, którego żołnierze wraz z harcerzami z 29. DH „Pogodni” pełnili także posterunek honorowy przy pomniku poświęconym Żołnierzom Wyklętym. W tym dniu przywoływano pamięć o żołnierzach działających w podziemnych organizacjach, którzy przeciwstawiali się podporządkowaniu Ojczyzny wpływom sowieckim. Przez wiele lat uznawani za „wrogów ludu” skazani byli na zapomnienie i nazywani bandytami.

Uroczystości rozpoczęły się przy pomniku poświęconym Żołnierzom Wyklętym Ziemi Ostrowskiej, odsłoniętym w 2015 roku. Na cześć Bohaterów odegrano hymn narodowy, odczytano Apel Poległych oraz oddano salwę honorową. Burmistrz Jerzy Bauer, witając przybyłych na uroczystość gości i mieszkańców, odniósł się do idei samego święta. Zwrócił uwagę na fakt, jak ważne jest przywracanie pamięci o ważnych kartach w historii narodu polskiego. Działalność żołnierzy podziemia niepodległościowego na terenie Ziemi Ostrowskiej od zakończenia II wojny światowej aż do połowy lata pięćdziesiątych XX wieku zasługuje na uznanie. Działalność podziemnych struktur na naszej ziemi stała się tematem książki, której promocję organizowaliśmy kilka tygodni temu w Ostrowi. Zarówno o publikacji, której wydawcą jest Instytut Pamięci Narodowej oraz o powstałej instytucji kultury Muzeum-Dom Rodziny Pileckich mówił burmistrz. Zebrani na uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem poświęconym pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz przy popiersiu rotmistrza Witolda Pileckiego przy Zespole Szkół nr 1.

W intencji żołnierzy niezłomnych odprawiona została msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Na zakończenie uroczystości w sali kinowej MDK odbył się koncert patriotyczny „Polskie drogi do wolności” w wykonaniu zespołu Sonanto. Artyści zaprezentowali niezwykle wzruszający program, który był wokalno-aktorską narracją o polskiej walce o wolność w drugiej połowie XIX w. i pierwszej połowie XX w. Usłyszeliśmy m.in. „Pierwszą Brygadę”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Taki kraj” Jana Pietrzaka, „Czarną Sukienkę” Konstantego Gaszyńskiego, „Czerwone maki na Monte Cassino” Feliksa Konarskiego, a także szczególnie dedykowane Żołnierzom Wyklętym „Wilki” Zbigniewa Herberta, „Panie Generale” Haliny Mlynkowej, „Obławę” Jacka Kaczmarskiego oraz „Biały Krzyż” Janusza Kondratowicza.

W uroczystościach udział wzięli: rodziny Żołnierzy Niezłomnych, mieszkańcy miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, szefowie instytucji rządowych i samorządowych, wójtowie gmin z powiatu ostrowskiego, radni miasta i powiatu, dyrektorzy miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, poczty sztandarowe, uczniowie i przedszkolaki, harcerze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, oraz ze strony gospodarzy – wicestarosta Urszula Wołosiewicz i burmistrz Jerzy Bauer. Współorganizatorami święta był 22. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie, Muzeum – Dom Rodziny Pileckich oraz Miejski Dom Kultury. (Anna Kacpura)

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00