-A +A
02.12.2014
Ostrowscy radni złożyli ślubowania

1 grudnia 2014 r. rozpoczęła pracę Rada Miasta Ostrów Mazowiecka VII kadencji. Obrady rozpoczął radny senior Roman Świedziński, powitał wszystkich zebranych, a wśród gości nowo wybranego burmistrza elekta Jerzego Bauera.

W obradach nie wzięło udziału dwóch radnych, a wśród nich burmistrz Władysław Krzyżanowski. Radny senior wyjaśnił zebranym powody tej absencji, a mianowicie względy prawne. Wskazał, że pełnomocnik do spraw wyborów – urzędnik wyborczy Tadeusz Legacki wysłał stosowne zapytania do Państwowej Komisji Wyborczej, odnośnie możliwości uczestnictwa w sesji rady miasta (w charakterze radnego) aktualnego burmistrza Władysława Krzyżanowskiego, a następnie do wojewody mazowieckiego, odpowiedzi jednak brak. By nie tworzyć problemów prawnych, burmistrz nie uczestniczył w sesji.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Ryszard Mierzejewski  przedstawił wyniki wyborów do rady miasta i wręczył radnym Ostrowi Mazowieckiej nominacje.

Skład rady VII kadencji:

1. Mieczysław Stanisław Równy
2. Alina Rytelewska
3. Tadeusz Malec
4. Jerzy Pawluczuk
5. Anna Krajewska-Polak
6. Stanisław Dylewski
7. Beata Herman
8. Jolanta Jadwiga Kwiatkowska
9. Jacek Bogdan Golanka
10. Małgorzata Bartkiewicz
11. Mariusz Kwiatkowski
12. Andrzej Pęksa
13. Bogusław Konrad
14. Krzysztof Laska
15. Robert Krajewski
16. Edward Witold Podbielski
17. Mirosław Pędzich
18. Jacek Wilczyński
19. Władysław Krzyżanowski
20. Roman Tadeusz Świedziński
21. Zbigniew Krych

Po złożeniu ślubowania radni  rozpoczęli pierwsze głosowania, a było nim... głosowanie nad ogłoszeniem przerwy do czasu zaprzysiężenia nowego burmistrza, o co wnioskował radny z Mieczysław Równy. Radni Większością głosów zdecydowali, że tak długa przerwa w obradach nie jest potrzebna. Po krótkiej – 5 minutowej przerwie – radni powrócili na salę obrad i rozpoczęli procedowanie nad punktem dotyczącym wyboru przewodniczącego rady miasta. Jako pierwszy głos zabrał radny Robert Krajewski, który zgłosił kandydaturę Zbigniewa Krycha, drugą i ostatnią kandydaturę zgłosił radny Jacek Wilczyński, wskazując Jolantę Kwiatkowską.

Komisja skrutacyjna składająca się z 5 radnych przygotowała urnę wyborczą oraz karty do głosowania. Po krótkim głosowaniu odczytano wyniki – przewodniczącym rady miasta VII kadencji został radny Zbigniew Krych. Na jego kandydaturę oddało głos 12 radnych, natomiast na radną Jolantę Kwiatkowską 7 radnych.

Przewodniczący rady miasta Zbigniew Krych podziękował mieszkańcom miasta za udział w wyborach, następnie poinformował o wpłynięciu wniosku formalnego o zarządzenie przerwy. Większość radnych poparło wniosek. Przerwa potrwa do środy, do godziny 15:00, wtedy radni powrócą na salę obrad, by dokonać wyboru wiceprzewodniczącego rady miasta oraz zapoznać się ze sprawozdaniem burmistrza o stanie miasta.

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00