-A +A
28.09.2018
Ostrowska Biblioteka ma 90 lat

Miejska Biblioteka Publiczna jest jedną z najstarszych instytucji kultury w regionie. Długoletnia historia Biblioteki to powód do dumy, a jednocześnie zobowiązanie do prowadzenia dalszej aktywnej działalności na rzecz mieszkańców.

Uchwałą Rady Miasta z dnia 26 marca 2018 roku – rok 2018 ogłoszono Rokiem Jubileuszu 90-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Święto Biblioteki było okazją do podkreślenia roli, jaką odgrywa w życiu kulturalnym miasta. Placówka, której rodowód sięga 1928 roku, to nie tylko wypożyczalnia zbiorów, ale także miejsce spotkań autorskich, akcji czytelniczych, prelekcji, wystaw, konkursów, koncertów, warsztatów, szkoleń i wielu różnorodnych działań edukacyjnych.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, Jerzy Bauer - Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Obchody jubileuszu Miejskiej Biblioteki Publicznej rozpoczęły się 21 września Spotkaniem z bajką, podczas którego wyłoniono zwycięzców konkursu plastycznego Biblioteka moich marzeń. Z kolei w sobotę 22 września dorośli mieszkańcy miasta spotkali się z Piotrem Rowickim – prozaikiem, dramatopisarzem, autorem książek dla dzieci i dorosłych.

Gala jubileuszowa ostrowskiej książnicy odbyła się w niedzielę 23 września. Dyrektor Biblioteki Jolanta Andruszkiewicz powitała szanownych gości: radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawicieli władz samorządowych, powiatowych, miejskich i gminnych, księży, dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie, byłych dyrektorów i pracowników MBP, dyrektorów i pracowników bibliotek z powiatu ostrowskiego, dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i organizacji funkcjonujących w mieście, przyjaciół Biblioteki oraz czytelników.

Następnie krótką historię rozwoju bibliotek w Ostrowi Mazowieckiej przedstawił prof. Adam Dobroński. Współczesny wymiar działalności oraz to, jak postrzegają Bibliotekę mieszkańcy, zaprezentowano w krótkim filmie uRok Biblioteki zrealizowanym przy współpracy z TV Ostrów. Kolejnym punktem programu był referat  Bibliotekarz wczoraj i dziś wygłoszony przez prof. Jadwigę Sadowską. Jubileusz instytucji był też okazją do zacieśnienia współpracy z Towarzystwem Kultury Języka, czego wyrazem było podpisanie listu intencyjnego przez Burmistrza Miasta Jerzego Bauera oraz prof. Józefa Porayskiego-Pomstę – Prezesa TKJ.

Jubileusz placówki był doskonałą okazją do podziękowań dla byłych dyrektorów oraz emerytowanych pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej, którzy przez wiele lat tworzyli jej historię, tradycję i wizerunek. Dyrektor Jolanta Andruszkiewicz podziękowała również władzom samorządowym za zaangażowanie w rozwój książnicy oraz wszystkim instytucjom i współpracownikom, którzy przyczynili się do sukcesu ostrowskiej Biblioteki. W uznaniu zasług dla rozwoju kulturalnego i społecznego Mazowsza Marszałek Województwa Mazowieckiego nadał Miejskiej Bibliotece Publicznej Medal Pro Masovia, natomiast Medal W dowód uznania za zasługi dla bibliotekarstwa nadany Bibliotece przez Zarząd Główny SBP wręczyła Joanna Potęga – przewodnicząca Okręgu w Warszawie.

Na zakończenie wszyscy goście otrzymali okolicznościową publikację 90 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej 1928-2018.

Imprezie towarzyszył kiermasz przygotowany przez Hurtownię Książek EDYP oraz warsztaty papiernicze i drukarskie poprowadzone przez firmę KALANDER Czerpalnia Papieru. Wydarzenie uświetnił koncert Barbary Kurdej-Szatan z Zespołem.

Niedzielna uroczystość wpisała się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,  gdyż  decyzja o utworzeniu Biblioteki zapadła w momencie, gdy utrwalanie i kształtowanie narodowej tożsamości było najważniejsze.

Anna Duda-Depta

Alina Wierzbicka

Miejska Biblioteka Publiczna