-A +A
12.11.2020
Ostrowska Spółdzielnia Socjalna zajmie się nasadzeniami drzew

Wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych pojawiają się miejsca, gdzie można aktywnie spędzić czas wolny. Jednak realizacja zadania wymagała wycinki drzew kolidujących z inwestycją. W związku z tym na Miasto Ostrów Mazowiecka został nałożony obowiązek nasadzeń.

We wrześniu Burmistrz Jerzy Bauer podpisał umowę na dostawę i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka 70 sadzonek drzew ozdobnych oraz ich pielęgnację przez okres trzech lat. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, którym jest Ostrowska Spółdzielnia Socjalna. Zamówienie jest współfinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Mimo jesiennej pory przybywa terenów zielonych w naszym mieście.

Najbliższe wydarzenia

31
Stycznia
godz. 08:00
31
Stycznia
godz. 20:15

Mapa Miasta