-A +A
16.12.2016
Ostrowski szpital oferuje bezpłatne programy profilaktyczne

SPZZPZ w Ostrowi Mazowieckiej realizuje bezpłatne programy profilaktyczne.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
Badania skierowane dla pań w wieku 25-59 lat, ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego. Nie jest wymagane skierowanie. Badania wykonywane są w:
•    Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Duboisa 68, tel. do rejestracji 29 746 21 48
•    Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3 tel. do rejestracji 509 899 137

PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY
realizowany jest w Powiatowej Przychodni Zdrowia w Ostrowi Mazowieckiej ul.Okrzei 8 przez pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę.
Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności:
•    osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub.
•    osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;
W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą  płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

DYREKCJA SPZZOZ

Załącznik: