-A +A
27.01.2017
Ostrzeżenia na temat wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej informuje o zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. Na terenie Polski pojawiły się kolejne ogniska tej choroby. Stale zmienia się sytuacja epizootyczna w zakresie HPAI, stąd potencjalne zagrożenie wystąpienia tej choroby u ptaków dotyczy też terenu powiatu ostrowskiego.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1 ) lit. a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U.  z 2016 poz. 2091) Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, iż m.in. zakazuje się:

  • organizowania targów, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków , przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi;
  • przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków o których mowa w lit. a, na targowiskach.

W wypadku stwierdzenia organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw lub przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków na targowiskach, Powiatowy Lekarz Weterynarii prosi o bezzwłoczny kontakt wraz z przekazaniem tych informacji do właściwych organów ścigania.

Obowiązki, nakazy i zakazy wynikające z Rozporządzenia MR i RW z dn. 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 poz. 2091) dotyczą wszystkich hodowców, niezależnie od ilości i gatunków utrzymywanych ptaków, w tym prowadzących tzw. przyzagrodowy chów drobiu.

Miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Kontakt z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej – tel. 645-21-00, e-mail: ostrowmaz.piw@wetgiw.gov.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące HPAI znajdują się na stronach internetowych:

Głównego Lekarza Weterynarii (http://www.wetgiw.gov.pl)

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (http://www.wiw.mazowsze.pl)

Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_a.php ) w zakładce: wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (http://www.ostrowmaz.piwet.net)

Załącznik: 

Najbliższe wydarzenia