-A +A
05.06.2019
Państwowa Służba Hydrogeologiczna bada grunty po byłej nasycalni

Wiele instytucji merytorycznych na różnych szczeblach zaangażowanych jest w diagnozę stanu zanieczyszczeń wód podziemnych w pobliżu byłej nasycalni podkładów kolejowych.

Urząd miasta podjął temat całkowitej analizy zagrożeń wynikających z prowadzonej przez lata w tym miejscu działalności i jej wpływu na obecny stan ujęć wód podziemnych, znajdujących się w pobliżu terenów po byłej nasycalni podkładów kolejowych. Jest to temat niezmiernie ważny i wymaga dogłębnej, dosłownie i w przenośni, informacji żeby przedstawić kompleksowe dane. Na dzień dzisiejszy, po kolejnym etapie analiz, informacje są pozytywne i optymistyczne.

Państwowy Instytut Geologiczny przedstawił wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną. Badania realizowane były w wyniku uzgodnień dokonanych w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, na posiedzeniu specjalnego zespołu osób reprezentujących trzy różne ministerstwa jesienią 2018 roku. Badania na obszarze Miasta Ostrów Mazowiecka miały na celu rozpoznania zanieczyszczenia wód podziemnych olejem kreozotowym. Na ich podstawie określono kierunki przepływu wód w pierwszej i drugiej warstwie wodonośnej, wskazując tym samym możliwe drogi migracji zanieczyszczeń.

PIG poinformował także o wynikach badań przeprowadzonych w lutym 2019 roku. Na ich podstawie można stwierdzić, że na chwilę obecną wody podziemne ujęcia są wolne od zanieczyszczeń. Natomiast badania warstw wodonośnych wykazały, że stan zanieczyszczeń należy nadal monitorować. Zabezpieczenie wód pitnych jest możliwe również przez wykonanie kolejnych studni poprzez wiercenia, które pozwolą ustalić kierunek rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

W spotkaniu z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego udział wzięli burmistrz miasta Jerzy Bauer, zastępca burmistrza Daniel Choinka, sekretarz miasta Bożena Szostak, architekt Adam Radomski, dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Sylwia Katarzyna Kos oraz przedstawiciel Starosty Ostrowskiego.

Sytuacja jest pod pełną kontrolą.  Będziemy informowali o dalszych postępach w tym długofalowym i skomplikowanym przedsięwzięciu.