-A +A
04.08.2020
Partner Ostrowskiego Forum Rozwoju podsumował działalność

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się 22 lipca. Podsumowano działalność Banku w minionym 2019 roku, zakreślono plany na kolejny rok oraz program działania Banku wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Bartosz Kublik przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Podkreślił, że obrady Zebrania Przedstawicieli to dla Banku corocznie wyjątkowe wydarzenie, to okazja do podsumowań dotychczasowej działalności, ale i czas kreślenia planów na przyszłość.  Za nami kolejny udany rok, zarówno pod względem osiągniętych wyników jak również poziomu rozwoju – powiedział prezes.

Na koniec czerwca br. aktywa Banku wyniosły 1 miliard 566 milionów PLN. Stawia to Bank w gronie kilku największych instytucji spółdzielczych w Polsce.

W roku 2019 Bank wypracował wynik z działalności bankowej rzędu 52 milionów PLN oraz wynik brutto w wysokości 18,3 milionów PLN. Instytucja odprowadziła podatek od osób prawnych sięgający 3,6 milionów PLN, który w znacznej mierze zasila budżety samorządów, gdzie Bank prowadzi działalność.

Prezes Zarządu przedstawił wsparcie Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej w związku z COVID-19. Bank dla okolicznych Szpitali przekazał kwotę 135 tysięcy PLN, Klienci biznesowi Banku otrzymali w ramach Tarczy Antykryzysowej PFR wsparcie na blisko 74 milionów PLN, dzięki Moratorium kredytowemu odroczono Klientom raty kapitałowo-odsetkowe na blisko 12 milionów PLN.  

Bank, jako instytucja lokalna w sposób autentyczny traktuje zasady CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). To przede wszystkim odpowiedzialna polityka handlowa, produktowa i kredytowa, ale także wspieranie wszelkich wartościowych lokalnych inicjatyw kulturalnych, sportowych, edukacyjnych etc. Na wsparcia Bank rokrocznie przeznacza około 150 tysięcy PLN.

Bank, podobnie jak w latach ubiegłych, przeznaczył blisko 94% wyniku na zwiększenie funduszy własnych, co przyczyni się do zwiększania możliwości finansowania lokalnej gospodarki.

Najwyższe gremium spółdzielcze udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Banku, w składzie: Prezes Zarządu Bartosz Kublik oraz Wiceprezesi: Barbara Przygoda, Henryka Lipska, Dariusz Kołodziejski oraz Krystyna Polakowska.

Na Zebraniu uroczyście pożegnano Panią Henrykę Lipską wieloletnią Wiceprezes Zarządu Banku, która w czerwcu br. przeszła na emeryturę.

Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Hoffmann podziękował Zarządowi, Delegatom oraz Pracownikom za zaangażowanie, doskonałą współpracę oraz zapewnienie ciągłości świadczenia usług w czasie lockdownu.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej składają podziękowania wszystkim Uczestnikom Zebrania Przedstawicieli za wyjątkową atmosferę spotkania oraz miłe słowa uznania.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej