-A +A
26.09.2019
Pielgrzymowali do Lichenia i Głogowca
20 września 2019 r. odbyła się pielgrzymka do Głogowca i Lichenia. Organizatorami wyjazdu był Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”. W pielgrzymce uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, podopieczni ŚDS, wolontariusze, członkowie rodzin.
Opiekę duszpasterską podczas trwania pielgrzymki sprawował   ks. Marek Żmijewski z parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej.
O godzinie 6 rano wyruszyliśmy autokarem w drogę. Naszym pierwszym celem było Sanktuarium Urodzin i Chrztu  św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich, gdzie ksiądz Marek odprawił mszę św. oraz dom narodzin św. Faustyny położony we wsi Głogowiec. Dzisiaj w rodzinnym domu św. Siostry Faustyny urządzone jest muzeum, w którym zgromadzono przedmioty mające oddać klimat tamtych czasów i życia rodziny Kowalskich.
W Licheniu czekał na nas przewodnik, który oprowadzał nas po Bazylice i opowiadał jej historię. Bazylika zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie, jest to największa w Polsce świątynia o ciekawej architekturze. Następnie udaliśmy się do domu pielgrzyma Arka na obiad.
Po posiłku udaliśmy się na spacer, wśród zieleni drzew i kwiatów. Część osób poszła do kościoła św. Doroty i do źródełka natomiast część poszła na drogę krzyżową.
Wspólny wyjazd to czas integracji uczestników oraz kształtowania nowych relacji. Wyjazd był niezwykły ze względu na miejsca, które zwiedzaliśmy oraz atmosferę jaka panowała podczas pielgrzymki. Każdy uczestnik pojechał z intencjami własnymi  oraz mieliśmy jedną wspólną intencję. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim pielgrzymom oraz podziękowania dla księdza Marka Żmijewskiego za wspólne pielgrzymowanie .
Autor: Anna Katarzyna Kolasińska