-A +A
14.11.2018
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Ratusza.

W porządku obrad sesji znajdzie się:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
  3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
  4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
  6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
  7. Wystąpienie Burmistrza Miasta p. Jerzego Bauera i zaproszonych gości.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych i wyboru przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.
  10. Zakończenie obrad.
Załącznik: 
Data wydarzenia: 
20-11-2018 14:00