-A +A
14.10.2019
Pierwszaki z SP nr 1 złożyły ślubowanie

W Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się długo wyczekiwana uroczystość ślubowania klas pierwszych. Wszystkie dzieci nie mogły doczekać się chwili, kiedy będą pełnoprawnymi uczniami.

W tym roku w szkole powstały cztery klasy pierwsze. Wychowawcami poszczególnych klas są: kl. Ia - Katarzyna Sitek, kl. Ib - Katarzyna Krupińska, kl. Ic - Hanna Gruszczyńska, kl. Id - Danuta Brzostek. Dzieci zaprezentowały wspólnie piosenkę i wiersz, wykazały się odwagą, wiedzą oraz szkolną dojrzałością. Dyrektor Szkoły Ewa Subda bez żadnych wątpliwości zgodziła się, by przyjąć pierwszaków do szkolnej rodziny SP nr 1.

Na Sztandar Szkoły ślubował przedstawiciel każdej klasy: z Ia – Blanka Śledzińska, Ib – Karolina Dąbkowska, Ic – Jan Bednarczyk, Id – Julia Korduszewska. Każdy uczeń usłyszał „pasuję Cię na ucznia” i został dotknięty „magicznym ołówkiem”. Uczniowie składający ślubowanie wraz z rodzicami i wychowawcą złożyli pamiątkowe podpisy w Kronice Szkoły. Zgodnie z tradycją do Kroniki wpisali się również zaproszeni goście. Akt Nominacji odczytała wicedyrektor szkoły Joanna Krzyżak. Najmłodszym nie zabrakło słów wsparcia od starszych kolegów i koleżanek. Słowa otuchy odczytali Wojtek Janusz i Krystian Równy z klasy IIa. O swoich pasjach śpiewały starsze koleżanki: Klaudia Pieniążek i Anna Zalewska, uczennice klasy Va.

Były też chwile wzruszeń i niejedna łza w oku, gdy pierwszaki przeczytały swoje prośby zawarte w „Liście Pierwszoklasisty do rodziców”. List odczytali: Miłosz Narewski klasa Ia, Aleksandra Brzostek klasa Ib, Aleksandra Gryczon, klasa Ic oraz Patryk Kacpura, klasa Id.

Pierwszaki z okazji swojego święta otrzymały życzenia od Burmistrza Miasta Jerzego Bauera  oraz Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Krajewskiego. Nowi uczniowie zostali również obdarowani słodkościami przez Dyrekcję Szkoły i Radę Rodziców.

Tradycyjnie podczas ślubowania, złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscach pamięci na terenie szkoły. Ten patriotyczny obowiązek wzorowo wykonali, wraz z zuchami i harcerzami: Nikola Przychodzka, kl. Ia, Mateusz Jasionek, kl. Ib, Karolina Depta, kl. Ic, Adam Brzostek, kl. Id.

Ślubowanie w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się 10 października.

Autor: Beata Sochocka-Lipska


Najbliższe wydarzenia

08
Czerwca
godz. 09:00
26
Czerwca
godz. 18:00
12
Września
Całodzienne