-A +A
16.05.2019
Piotr Skłodowski prezesem TBS

Nastąpiła zmiana na stanowisku prezes zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej. Nowym prezesem został Piotr Skłodowski.

Pełnił on w ostatnim czasie funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.  Poprzednio przez 8 lat był Sekretarzem Gminy Andrzejewo. W latach 2006-2011 pracował w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.

Piotr Skłodowski ma 39 lat, z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Białostockiej. Ukończył też studia podyplomowe na kierunku administracja publiczna na akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz studia podyplomowe „Akademia Liderów Samorządowych” na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszka w Ostrowi Mazowieckiej, jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Najbliższe wydarzenia