-A +A
10.03.2015
Plan gospodarki niskoemisyjnej

Miasto Ostrów Mazowiecka rozpoczęło przygotowania do stworzenia strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej miasta pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ma on na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Jego zapisy dotyczą zarówno obiektów oraz infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie miasta, a także jego mieszkańców. Ponadto, jego przyjęcie ułatwi pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020. Co więcej, w niektórych obszarach posiadanie Planu jest warunkiem obligatoryjnym przy ubieganiu się o finansowanie zewnętrzne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro docelowo Plan ma służyć wszystkim mieszkańcom miasta poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego w ramach działania 9.3. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało dofinansowanie w wysokości 85% kosztów przygotowania Planu. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wybrana została firma specjalistyczna – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. - która pomoże w jego opracowaniu.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zostaną także przedstawione możliwe źródła wsparcia zewnętrznego, przy pomocy których będzie można sfinansować inwestycje związane z efektywnością energetyczną, takie jak termomodernizacja budynków czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Autor: Paweł Mieczkowski, Kierownik Biura Obsługi Inwestycyjnej Miasta i Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00