-A +A
29.03.2018
Podczas pierwszego dnia wiosny o nowych technologiach

Szkoła Podstawowa Nr 2 włączyła się w projekt MEN „Dzień Nowych Technologii w Edukacji”. Pierwszego Dnia Wiosny uczniowie i ich rodzice mogli wziąć udział w wielu wydarzeniach, których celem była promocja edukacji cyfrowej. Wszystkie lekcje odbywały się wykorzystaniem tablicy interaktywnej i programów multimedialnych.

Uczniowie młodszych klas tropili ślady wiosny m.in. poprzez: oglądanie filmu „Zwiastuny wiosny”, na podstawie którego musieli później wykonać interaktywny quiz w rozpoznawaniu kwiatów; rozwiązywanie krzyżówki interaktywnej na podstawie wcześniej obejrzanej prezentacji o pierwszych wiosennych kwiatach; naukę piosenki „Maszeruje wiosna” z wykorzystaniem karaoke. Uczniowie klas starszych również interaktywnie uczcili początek wiosny. Na lekcjach przyrody, na podstawie obejrzanej prezentacji multimedialnej „Rośliny wiosenne”, uczyli się gatunków poprzez rozwiązywanie zadań interaktywnych: łączenie zdjęć roślin z nazwą gatunkową. Na muzyce rozbrzmiewała piosenki pt. "Wiosna, wiosenka" z wykorzystaniem podkładu karaoke z programu „Wygraj Sukces”. Wyszukiwali też ilustracje w Internecie, jako podkład do słów piosenki. Na lekcjach języka niemieckiego korzystali z platformy edukacyjnej Kahoot. Na języku polskim podsumowaniem tematu „Motyw wiosny w literaturze i sztuce” była gra multimedialna "Władcy słów". Na lekcjach matematyki uczniowie uczestniczyli w turnieju klasowym „ Łamigłówki zespołowe”  z wykorzystaniem programów multimedialnych. Na lekcjach fizyki i chemii wykorzystano aplikacje i symulacje komputerowe. Na języku angielskim uczniowie wspólnie oglądali anglojęzyczne filmiki „Nasza szkoła wiosną”, które zostały przez nich wcześniej samodzielnie nagrane z wykorzystaniem telefonów komórkowych . Na zajęciach komputerowych zastosowano metodę odwróconej lekcji za pomocą wykorzystania gamifikacji w edukacji. Na lekcjach informatyki, biologii i historii wykorzystano Technologii Rozszerzonej Rzeczywistości, która umożliwia połączenie w czasie rzeczywistym prawdziwego, realnego świata, z generowanym cyfrowo obrazem.

Multimedialnym lekcjom w tym dniu towarzyszył szkolny turniej matematycznej gry online „Mistrz 1024”, prezentacje dla społeczności szkolnej i rodziców multimedialnych projektów gimnazjalnych „Od książek do kart i z powrotem” oraz "Odżywiamy skórę na wiosnę", warsztaty edukacyjne dla uczniów i rodziców pt. „Robot Photon wyrusza na poszukiwanie wiosny” oraz rodzinny turniej dla uczniów i rodziców – gry i zabawy z wykorzystaniem podłogi interaktywnej.

Przez cały dzień na szkolnej świetlicy odbywały się zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii: w trakcie słuchania wyszukanych w Internecie utworów muzycznych uczniowie tworzyli prace plastyczne o tematyce wiosennej. Kolejną atrakcją była wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykorzystując tak ogromne ilości nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, uczniowie trafili w końcu na długo wyczekiwaną przez wszystkich „Wiosnę”. To właśnie dzięki nim po południu na Ostrowią zaświeciło słońce.

„Dzień Nowych Technologii w Edukacji” to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest popularyzowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Uczestnictwo w Dniu Nowych Technologii w Edukacji zadeklarowało 328 podmiotów z Polski i z zagranicy. Patronat nad Dniem Nowych Technologii w Edukacji objęła europejska sieć ministerstw edukacji European Schoolnet.

Ministerstwo zachęcało wszystkie szkoły i placówki oświatowe, by 21 marca uczniowie oraz ich rodzice brali udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach, zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach i zabawach, projekcjach filmów, spotkaniach oraz pokazowych lekcjach dotyczących nowoczesnych technologii, które mogą być wsparciem w nauce.

Filmiki nagranie przez uczniów:

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 2, red. Anna Kacpura