-A +A
10.06.2020
Podczas sesji omówiono aktualne inwestycje w mieście

Podczas sesji został omówiony przebieg dalszych prac związanych z pożarem i uprzątnięciem pogorzeliska po spaleniu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 21 (tzw. „Małej Jedynki’). Toczą się 2 postępowania w tej sprawie - jedno w prokuraturze, a drugie u ubezpieczyciela. Cały czas te prace trwają, jeżeli tylko zakończą się postępowania, przystąpimy do przetargu i wyłonimy wykonawcę, który będzie mógł sprzątnąć pogorzelisko - tłumaczył zastępca burmistrza Daniel Choinka

Zastępca burmistrza Daniel Choinka przedstawił informację na temat realizacji wszystkich miejskich inwestycji. Radni mieli okazję zapoznać się z wcześniej przesłaną informacją na temat przyjętych inwestycji na rok 2020. Aktualnie prowadzone inwestycje w Ostrowi Mazowieckiej to m.in.:

  • przebudowa ulicy Kościuszki, której planowany termin realizacji jest na koniec sierpnia 2020 r;

  • budowa drogi łączącej ulicę Targową z Kopernika termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec czerwca tego roku;

  • budowa ścieżek rowerowych, przewidywany koniec realizacji projektu to koniec października 2020 r;

  • przebudowa miejskiej biblioteki publicznej, termin realizacji inwestycji to koniec listopada 2020 r;

  • modernizacja stadionu, przewidywane zakończenie inwestycji październik tego roku;

  • program Ciepła Strona Miasta, który obejmuje termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4, MOSIR-u przy ulicy Warchalskiego i Centrum Integracji Społecznej, termin realizacji programu to koniec sierpnia 2020 r.

Zastępca burmistrza wyjaśnił również kwestie ulicy Wołodyjowskiego i Olszynowej.

Projekt budowy ulicy Wołodyjowskiego został zaskarżony do Wojewody, który podjął decyzję o powrocie do pierwszej instancji czyli do Starostwa Powiatowego. Wkrótce projekt będzie realizowany. Natomiast ulica Olszynowa jest na etapie projektowania, tak jak wiele innych ulic zaplanowanych w budżecie miasta ma ten rok. Niestety przez panującą pandemię, wszystkie projekty zostały wstrzymane.

Remont ulicy Kościuszki

Budowa drogi łączącej ulicę Targową i Kopernika

Budowa ścieżek rowerowych

Remont biblioteki miejskiej

Modernizacja stadionu miejskiego

Termomodernizacja "Czwórki" i MOSiR-u