-A +A
03.03.2019
Podsumowano pracę ostrowskich policjantów w 2018 roku

W sali Starej Elektrowni przy ul. 11 listopada odbyła się odprawa służbowa z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podsumowująca pracę ostrowskich policjantów w 2018 roku.

W uroczystej odprawie z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniewa Mikołajczyka uczestniczyli: W-ce Starosta Powiatu Ostrowskiego Józef Rostkowski, Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, Wójtowie Gmin: Wąsewo Rafał Kowalczyk, Małkini Górnej Bożena Kordek, Zarąb Kościelnych Urszula Wołosiewicz, Andrzejewa Beata Urszula Ponichtera, Przedstawiciele Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej Agata Stachacz oraz z Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu Tomasz Zaremba. Ponadto w odprawie udział wzięli kierownicy instytucji, inspekcji i straży współpracujących z ostrowską Policją w osobach Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Marek Józef Jastrzębski, Z-ca Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej bryg. Leszek Falbowski, Dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej Tomasz Liwartowski. W odprawie uczestniczyła również kadra kierownicza, funkcjonariusze i policjanci ostrowskiej komendy.

Po przywitaniu gości przybyłych na odprawę Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej podinsp. Mirosław Olszewski omówił rezultaty pracy policjantów prewencji i ruchu drogowego osiągnięte w 2018 roku. Przedstawił m.in.  działania prewencyjne oraz kampanie społeczne realizowane w minionym roku przez ostrowskich policjantów skierowane do młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Następnie podinsp. Mirosław Olszewski omówił bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W ubiegłym roku na terenie naszego powiatu doszło do 931 zdarzeń drogowych z czego 53 stanowiło wypadki drogowe natomiast 878 zostało zakwalifikowane jako kolizje. W 2018r. na drogach powiatu ostrowskiego zginęło 17 osób a 52 odniosło obrażenia. Ostrowscy policjanci aby zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na naszych drogach prowadzą akcje profilaktyczne skierowane zarówno do pieszych i kierowców aby uświadomić, że bezpieczeństwo na drodze zależy od wszystkich uczestników ruchu drogowego. W ubiegłym roku ostrowscy funkcjonariusze skontrolowali stan trzeźwości u ponad 41 tyś kierowców. Tego typu działania mają na celu wyeliminowanie z dróg osób które wsiadając za kierownicę auta narażają siebie i innych kierowców/pieszych na utratę zdrowia a nawet życia.

Podinsp. Mirosław Olszewski podziękował przedstawicielom lokalnych samorządów za wsparcie finansowe dzięki któremu w ubiegłym roku zakupiono 3 radiowozy oraz narkogoogle. Podkreślił, że dzięki tak doskonałej współpracy możliwe jest realizowanie wielu akcji profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i seniorów z powiatu ostrowskiego.

Pracę policjantów pionu kryminalnego omówił I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej mł.insp. Mariusz Okulus.  W ubiegłym roku policjanci pionu prewencji i kryminalnego zabezpieczyli ponad 8,4 kg narkotyków. W trakcie prowadzonych postępowań funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie na kwotę prawie 570 tyś zł, ponadto zabezpieczyli mienie sprawców na kwotę prawie 700 tyś zł. Wykrywalność przestępstw w 7 kategoriach które są najbardziej uciążliwe dla mieszkańców naszego powiatu wzrosła przy jednoczesnym spadku w/w zdarzeń kryminalnych.

Uroczysta odprawa była okazją do przedstawienia laureata i zdobywców 2 i 3 miejsca w konkursie na „Najpopularniejszego Dzielnicowego 2018r” oraz wręczenia nagród. Zwycięzca st.sierż. Artur Bobrowski otrzymał nagrodę finansową, ponadto dzielnicowi asp. Marek Kaczmarczyk – 2 miejsce, st.sierż. Artur Dziwulski i mł asp. Grzegorz Radomski – 3 miejsce otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane m.in przez  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. Ponadto Wójt Gminy Wąsewo Rafał Kowalczyk przekazał nagrodę dla asp. Marka Kaczmarczyka. W imieniu mł.asp. Grzegorza Radomskiego nagrodę odebrał st.asp. Marcin Uściński a za asp. Marka Kaczmarczyka Naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Andrzej Damięcki.

Następnie I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł.insp. dr.hab Zbigniew Mikołajczyk podsumował wyniki pracy funkcjonariuszy KKP w Ostrowi Mazowieckiej na tle garnizonu mazowieckiego. Pogratulował Komendantowi Powiatowemu, policjantom i pracownikom ostrowskiej komendy zdobycia 2 miejsca za osiągnięte wyniki w 2018r.

Na zakończenie odprawy, która odbyła się 28 lutego głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili dobrą współpracę z ostrowską komendą w zakresie bezpieczeństwo mieszkańców oraz pogratulowali wyników osiągniętych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej