-A +A
19.03.2020
Politechnika Warszawska rozszerza projekt „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”

Uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej od stycznia br. biorą udział w bezpłatnym projekcie Politechniki Warszawskiej „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”.

W związku z przebywaniem uczniów w domach i potrzebą pracy zdalnej zespół nadzorujący system „zeszyt.online” zaproponował rozszerzenie projektu i objęcie pomocą wszystkich uczniów klas IV-VI SP3 (9 oddziałów - łącznie ponad 200 uczniów).

Wykorzystanie tego narzędzia pozwoli na zapewnienie:

  • komunikacji tekstowej, audio i wideo między uczniami i nauczycielem,
  • umieszczania materiałów e-learningowych stworzonych przez nauczyciela albo wybranych z Internetu,
  • zdalnego śledzenia pracy i postępów uczniów,
  • sprawnego przekazywania prac uczniów - zamiast przesyłać zdjęcia z zeszytu, nauczyciel cały czas widzi jak uczniowie pracują z zadaniami mając dokładny podgląd ich rozwiązań,
  • w przypadku, gdy uczeń ma trudność z zadaniem, nauczyciel ma dostęp do pulpitów, które pozwalają mu omówić z uczniem albo całą klasą problematyczne zadanie,
  • dostępu do sztucznej inteligencji zeszyt.online, która asystuje uczniowi i pomaga mu dojść do właściwego rozwiązania, gdy uczeń nie ma dostępu do nauczyciela albo dostęp ten jest ograniczony.

Serdecznie dziękujemy zespołowi Politechniki nadzorującemu projekt za pomoc!

Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej

Najbliższe wydarzenia

20
Czerwca
Całodzienne
12
Września
Całodzienne