-A +A
26.04.2019
Polska jest nasza - projekt realizowany przez stowarzyszenie "Przystań"

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” realizuje zadanie publiczne powierzone przez Powiat Ostrowski pt. „Polska jest nasza” w terminie od 23.04.2019 do 7.06.2019 r.

Kwota dofinansowania zadania wynosi: 7 500 zł. /słownie: siedem tysięcy pięćset złotych/.

Źródło: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”