-A +A
17.04.2020
Pomoc żywnościowa dla mieszkańców naszego miasta

W dniu dzisiejszym dotarło do naszego miasta ponad 12 ton produktów z banku żywności w Siedlcach. To kolejne działanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020. Na prośbę burmistrza miasta Jerzego Bauera, logistyczne wsparcie otrzymaliśmy od żołnierzy, wojsk obrony terytorialnej i straży miejskiej. Sprawnie rozładowano żywność, która już w poniedziałek trafi do najbardziej potrzebujących. Jak poinformowała dyrektor MOPS Agnieszka Gwardiak: pomoc trafi do ponad tysiąca mieszkańców naszego miasta, jak również sąsiednich gmin.