-A +A
17.12.2019
Porozumienia z firmami Alpla i Schneider podpisane

Kolejne dwie firmy, działające w znaczący sposób na ostrowskim rynku pracy, podpisały z samorządem lokalnym porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego. Stronami dwóch porozumień zawartych 16 grudnia są: Miasto Ostrów Mazowiecka, Gmina Ostrów Mazowiecka, Powiat Ostrowski oraz firma Alpla Opakowania z Tworzyw Sztucznych Spółka z o.o. i firma Schneider Polska Technika Samochodowa i Kontenerowa Spółka z o.o.

Pierwsze porozumienie w tym samym zakresie zawarte zostało 17 maja 2016 r. z firmą Fabryki Mebli „Forte” S.A., kolejne na początku września tego roku z firmą Rolstal Pawłowski Spółka z o.o.

Nasze porozumienia, to budowanie na nowo systemu kształcenia zawodowego. Musimy połączyć potrzeby rynku, potrzeby młodych ludzi, doświadczenia, które są w zakładach pracy, ale też doświadczenia, które są w szkołach, w administracji. Wszystko to wymaga czasu. My ten czas wykorzystujemy optymalnie, tworząc zarówno formalne jak i nieformalne podstawy do sukcesu – powiedział burmistrz Jerzy Bauer.

Wszyscy przedsiębiorcy, jednostki oświatowe oraz władze samorządowe mają ten sam cel. Zachęcić młodych ludzi do kształcenia w konkretnych kierunkach zawodowych, dających szansę na zdobycie pożądanych kwalifikacji i możliwość zatrudnienia w miejscowych zakładach pracy.

Projekt ten przyniesie wiele korzyści dla lokalnej społeczności, skorzystają na nim przede wszystkim uczniowie, którzy wybiorą formy kształcenia dualnego – powiedziała Ewa Brzozowska, dyrektor zarządzający firmy Alpla. Natomiast Tomasz Sikora, dyrektor firmy Schneider dodał - Wszyscy, którzy działamy w tej sprawie, wpisujemy się w tworzenie historii naszej ostrowskiej, małej ojczyzny.

Podstawowym celem porozumień z pracodawcami jest określenie zasad dotyczących prowadzenia przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym w zakresie kształcenia zawodowego, zgodnego z potrzebami gospodarki rynkowej. Istotą współpracy będzie lepsze rozpoznanie zasad funkcjonowania, potrzeb i wzajemnych oczekiwań lokalnego środowiska samorządowego, gospodarczego i edukacyjnego. Podmiotem działań są uczniowie, którzy otrzymają wsparcie w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Porozumienia o współpracy podpisali:

  1. Dyrektor zarządzający firmy Alpla Ewa Brzozowska
  2. Dyrektor firmy Schneider Tomasz Sikora
  3. Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer
  4. Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek
  5. Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek

Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej