-A +A
05.09.2019
Porozumienie w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego

Porozumienie w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego zostało podpisane 5 września 2019 r. w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Stronami porozumienia są: firma  ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o., Miasto Ostrów Mazowiecka, Gmina Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski.

Celem porozumienia jest określenie zasad dotyczących prowadzenia przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym w zakresie kształcenia zawodowego, zgodnego z potrzebami gospodarki rynkowej. Istotą współpracy będzie lepsze rozpoznanie zasad funkcjonowania, potrzeb i wzajemnych oczekiwań lokalnego środowiska gospodarczego i edukacyjnego. Podmiotem działań będą uczniowie, którzy otrzymają wsparcie w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Porozumienie o współpracy podpisali czterej przedstawiciele każdego z podmiotów:

  1. Prezes Zarządu ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o. Marcin Robert Pawłowski
  2. Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer
  3. Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek
  4. Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek

Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej