-A +A
21.12.2017
Posiedzenie Rady Sportu

14 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Rady Sportu. Zgodnie z porządkiem obrad dokonano wyboru kandydatów rekomendowanych przez Radę Sportu do przyznania nagrody za wyróżniające osiągnięcia w ramach szkolnej działalności sportowej. W ten sposób Rada Sportu chciałaby docenić pracę oraz zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego w przygotowaniu uczniów do międzyszkolnych rozgrywek sportowych. Jednogłośnie postanowiono złożyć wniosek do Burmistrza Miasta o przyznanie nagrody dla:

- Leszka Sommera nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1,

- Aleksandra Zaremby nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3,

- Adama Krupy nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2.

W dalszej części obrad omówiono procedurę składania wniosków o przyznanie dotacji w ramach konkursu na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018-2020. W projekcie budżetu na 2018 rok zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 575 000,00 zł. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po przyjęciu przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka uchwały budżetowej na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027. Miasto Ostrów Mazowiecka udziela klubom sportowym wsparcia w formie dotacji oraz poprzez udostępnienie miejskich obiektów i urządzeń sportowych w celu przeprowadzenia treningów i zawodów sportowych. Rada Sportu zwróciła się z prośbą do dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o przedstawienie przybliżonej kwoty wsparcia, jakie kluby sportowe otrzymały korzystając bezpłatnie z obiektów sportowych Miasta w 2016 roku. W odpowiedzi Bartłomiej Pieńkowski przedstawił członkom Rady Sportu poniższe zestawienie dotyczące 2016 roku (kwoty przybliżone):

SOKÓŁ Ostrów Mazowiecka – 17 000 zł

UKS Akademia Piłkarska – 10 300 zł

PUKS ORKA – 36 500 zł

UKS „NEPTUN” – 12 000 zł

KS OSTROVIA – 143 000 zł

LKS Ostrowianka – 30 000 zł

Ostrowski klub karate Kyokushinkai – 32 800 zł

UKS Academia Gorila – 22 100 zł

Stowarzyszenie Tenisowe GEM  – 7 200 zł

UOLKA – 74 000 zł

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poinformował zebranych, że w 2017 roku wsparcie w postaci bezpłatnego udostępnienia obiektów sportowych będzie porównywalne z 2016 rokiem.

Kończąc spotkanie przewodniczący Rady Sportu Grzegorz Helcbergiel podziękował zebranym za owocny rok wspólnej pracy oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej