-A +A
02.02.2020
Powołano Radę Muzeum - Dom Rodziny Pileckich

W Ostrowi Mazowieckiej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Muzeum - Dom Rodziny Pileckich. Rada składa się z 11 członków. Podczas posiedzenia, które odbyło się 30 stycznia w siedzibie Muzeum, Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wręczył powołania członkom Rady. Przewodniczącym Rady wybrany został prof. Wiesław Jan Wysocki, a wiceprzewodniczącą Bożena Szostak, sekretarz miasta Ostrów Mazowiecka. Honorowym przewodniczącym Rady został Andrzej Pilecki, syn rotmistrza.  W skład Rady weszli także: dr Piotr Cywiński, dr hab. Adam Czesław Dobroński, dr hab. Magdalena Gawin, Krzysztof Kosior, dr Wojciech Kozłowski, Tomasz Łabuszewski, dr Karol Nawrocki, dr Jacek Pawłowicz. W posiedzeniu Rady uczestniczył burmistrz Jerzy Bauer oraz dyrektor Muzeum Dorota Socik.

W październiku 2019 roku minister kultury prof. Piotr Gliński odebrał z rąk wykonawcy klucze do wybudowanego w Ostrowi Mazowieckiej Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.

Powstałe Muzeum ma wymiar ogólnopolski. Jak mówił, podczas uroczystości przekazania kluczy, minister kultury - to pierwsze w Polsce muzeum poświęcone rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, historii jego rodziny i historii miejsca.

Materiał z posiedzenia Rady Muzeum dostępny jest na stronie www.muzeumpileckich.pl