-A +A
09.12.2016
Powstaje koncepcja Parku Południe

Trwają prace nad koncepcją zagospodarowania południowej części Ostrowi Mazowieckiej na cele rekreacyjno-edukacyjne. Teren, o którym mowa położony jest pomiędzy ul. Warszawską a ul. Małkińską, ze szczególnym akcentem na obszar pomiędzy ul. Brokowską a ul. Broniewskiego. Południowa część Ostrowi Mazowieckiej mogłaby w perspektywie być swoistym „ogrodem botanicznym” i parkiem rekreacyjnym dla mieszkańców miasta i okolic. „Park Południe”, bo taką nazwę nosi to przedsięwzięcie, byłby ofertą dla wielu osób i rodzin szukających miejsc aktywnego i bezpiecznego wypoczynku niedaleko domu z akcentowaniem powrotu do natury. Park stałby się również atrakcyjną ofertą dla osób i środowisk chcących angażować się na rzecz tworzenia ogrodów społecznych. 29 listopada br. w sali konferencyjnej Ratusza odbyło się robocze spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji Parku. Obecni na nim przedstawiciele Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka wraz z nadleśniczym Piotrem Uścianem-Szaciłowskim zaprezentowali swoje pomysły na zagospodarowanie i wykorzystanie tych terenów. Burmistrz Jerzy Bauer wskazał, że powodzenie przedsięwzięcia zależy od właścicieli gruntów w tym obszarze, a w szczególności od mieszkańców miasta, którzy bezpośrednio będą z jego efektów korzystać. Współpraca ma być podstawą do tworzenia planów w tym zakresie. Burmistrz zaprosił do składania propozycji pomysłów, które można przedstawiać pracownikom Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta.

Agnieszka Gwardiak

Najbliższe wydarzenia

27
Stycznia
godz. 09:30
27
Stycznia
godz. 11:00
04
Lutego
godz. 11:00
05
Lutego
godz. 10:00
06
Lutego
godz. 09:00
09
Lutego
godz. 17:00
10
Lutego
godz. 09:30