-A +A
27.12.2017
Pozyskaliśmy dofinansowanie na wymianę pieców

Środki zostały pozyskane w ramach realizowanego programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”.

W ramach realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, Miasto Ostrów Mazowiecka uczestniczy w programie „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka. Ogólny koszt zadania wyniósł 194 276,92 złotych. Wysokość dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 143 925,00 złotych. Natomiast wnioskodawcy ogółem ponieśli koszt w wysokości 50 351,92 złotych.

Osoby fizyczne objęte wnioskiem wymieniły stare piece na nowe o wyższej sprawności wytwarzania ciepła. Odbyło się to na podstawie zawartej umowy pomiędzy miastem, inwestorem oraz dostawcą potwierdzonych protokołem odbioru. Demontaż starego źródła ciepła oraz montaż nowego został wykonany przez inwestorów.

logo_WFOŚiGW

„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizacja kotłowni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 143 925,00 zł.”