-A +A
05.08.2020
Pracownicze Plany Kapitałowe – nie takie skomplikowane

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, nasz partner przy organizacji Ostrowskiego Forum Rozwoju, wsparł wiedzą merytoryczną instytucje miejskie.

Pierwsze od dłuższego czasu spotkanie w Starej Elektrowni dotyczyło Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Kompleksowe informacje przedstawił Damian Pisarski – dyrektor regionalny BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Liczne pytania uczestników spotkania i możliwość konsultacji szczegółów dotyczących PPK sugeruje, że nie będzie problemów z wdrażaniem ich w naszych placówkach. Burmistrz miasta Jerzy Bauer podziękował za rzeczowe informacje oraz korzystając z okazji zapytał o sytuację remontu siedziby głównej Banku Spółdzilczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Prezes zarządu Bartosz Kublik omówił jak idą prace i czego możemy się spodziewać po powrocie do wyremontowanego budynku BS przy ul. 3 Maja 32.