-A +A
04.10.2018
Przełom w sprawie terenów po byłej nasycalni

Sprawa zagrożeń środowiskowych w Ostrowi Mazowieckiej, wynikających z historycznych zanieczyszczeń pochodzących z nieistniejącego już Zakładu Regeneracji Podkładów Kolejowych znalazła się na szczeblu państwowym. Długo wyczekiwane spotkanie tej sprawie odbyło się 2 października w obiekcie Jatki. Spotkanie było wynikiem uzgodnień dokonanych w Ministerstwie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej 28 sierpnia br.

W spotkaniu informacyjnym, otwartym dla mieszkańców i mediów, wzięli udział: Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek, Prezes PKP Krzysztof Mamiński, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego dr Tomasz Nowacki, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Surmacz, Zastępca Prezesa nowej instytucji Wody Polskie Joanna Kopczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Małgorzata Bogucka-Szymalska oraz Romuald Bieleń z PIG.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes PKP S. A. Krzysztof Mamiński. Przyznał zebranym, że prace nad usuwaniem zanieczyszczeń przebiegały zbyt wolno. Natomiast od kwietnia 2017 roku PKP S.A. zintensyfikowała działania w tym zakresie. Aktualnie ws. usuwania zanieczyszczeń przy ul. Torowej została zawarta umowa z firmą, która wykona prace remediacyjne. Na obecnym etapie PKP S. A. przeznaczyła 2 mln złotych. Jeśli wybrana metoda remediacji przyniesie efekty wówczas ruszy procedura całkowitego oczyszczania terenu. W sprawie ul. Fabrycznej, czyli terenu byłego zakładu, także została zawarta umowa z wykonawcą. Usunięte zostaną zbiorniki po substancjach, wykorzystywanych w procesie impregnowania podkładów kolejowych. Koniec robót zaplanowany jest na 5 kwietnia 2019 roku. - Przedstawiam Państwu konkretne działania i ich wyniki. Nie są to już deklaracje - powiedział Prezes K. Mamiński. Zapewnił zebranych, że zawarte umowy zostaną zrealizowane.

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego dr Tomasz Nowacki przedstawił zakres prac Państwowej Służby Hydrologicznej, które zostały wykonane w związku z rozpoznaniem zanieczyszczeń wód podziemnych. Planowany jest szereg wierceń do poboru próbek wody. Wyniki badań będą podstawą do dalszych decyzji. Obecna na spotkaniu Zastępca Prezesa Wód Polskich Joanna Kopczyńska podkreśliła, że interesy ochrony wód na terenie Ostrowi Mazowieckiej są zbieżne z interesami ich ochrony w Polsce.

Głos zabrał również Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek. Pogratulował burmistrzowi Jerzemu Bauerowi skuteczności w działaniu i dążeniu do tego, aby sprawa zanieczyszczeń terenu po byłej nasycalni została rozwiązana. To dzięki staraniom burmistrza włączono sprawę Ostrowi Mazowieckiej do tematyki prac specjalnego zespołu w Ministerstwie Środowiska, który zajmuje się problematyką zagrożeń środowiskowych w Polsce.

W toku dyskusji Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Paweł Mieczkowski poinformował, że woda w naszym mieście jest regularnie badana. Wyniki badań wskazują, że jest czysta i bezpieczna dla zdrowia. Potwierdził to także przedstawiciel ostrowskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Andrzej Kaczyński.

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja, w której mieszkańcy zadawali pytania. Udzielane odpowiedzi były bardzo szczegółowe i merytoryczne. Na koniec Burmistrz podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i podsumował dyskusję.

- Po raz pierwszy sprawa zanieczyszczeń w Ostrowi stanęła na najwyższych szczeblach. Zainteresowali się nią trzej ministrowie konstytucyjni (Minister Środowiska, Minister Infrastruktury i Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – red.), co jest krokiem milowym w rozwiązaniu naszego problemu – powiedział na zakończenie burmistrz Jerzy Bauer.