-A +A
12.06.2020
Przedłużenie kadencji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3

Burmistrz Miasta Jerzy Bauer przedłużył Elżbiecie Mariańskiej powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej do 31 sierpnia 2021 r. Uroczyste wręczenie aktu powierzenia odbyło się w gabinecie burmistrza przy udziale dyrektora wydziału Oświaty Kultury i integracji Społecznej Doroty Ambroziak oraz kierownictwa Urzędu Miasta. Burmistrz składając gratulacje podkreślił, jak ważne i odpowiedzialne obowiązki spoczywają na barkach dyrektorów jednostek oświatowych, szczególnie w czasie kształcenia na odległość.

Podstawą do przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora był § 11h ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Najbliższe wydarzenia

14
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
01
Września
od 01.09 do 30.11
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00