-A +A
23.11.2020
Przed nami przetarg na odbiór odpadów komunalnych

Do 31 grudnia 2020 r. samorząd ma obowiązek dostosować zapisy w uchwałach do przepisów krajowych, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Miasto przygotowuje postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Ostrowi Mazowieckiej. W związku z tym niezbędne jest uwzględnienie w umowie nowych zapisów ustawowych, ale też dokonanie zapisów w regulaminie, który nie był zmieniany od 4 lat.

Rada Miasta, podczas XXI sesji, podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. postanowień ogólnych regulaminu, wymagań dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. W przyjętym regulaminie ujednolicono nazewnictwo i wprowadzono zasady utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zgodnie ze wspomnianą ustawą regulamin utrzymania czystości i porządku wymaga zasięgnięcia opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 4 było przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Rada Miasta podjęła też stosowną uchwałę określającą sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta oraz ich zagospodarowania. W uchwale wprowadzono zmiany dni i godzin funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ujednolicono nazewnictwo. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 6 wstrzymało się od głosu.

Fot. freepik.com

Najbliższe wydarzenia

31
Stycznia
godz. 08:00
31
Stycznia
godz. 20:15

Mapa Miasta