-A +A
05.10.2017
Przekształcenie szkół miejskich

Podczas obrad 39. sesji Rady Miasta, radni przyjęli uchwały zmieniające sieć szkół miejskich, na dostosowaną do nowej struktury oświaty. Zgodnie z reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących zespołów szkół publicznych, wprowadzone zostały 8-letnie szkoły podstawowe. Zmiany rozpoczęły się od 1 września 2017 r.

  1. Sześcioletnia Szkoła Podstawowa, przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, przy ul. Partyzantów 39.
  2. Zespół Szkół Publicznych nr 1, przekształcony w ośmioletnią szkołę podstawową nr 2 im. Papieża Jana Pawła II, przy ul. Stefana Grota Roweckiego 6.
  3. Zespół Szkól Publicznych nr 2, przekształcony w ośmioletnią szkołę podstawową nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej, przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1.
  4. Zespól Szkól Publicznych nr 3, przekształcony w ośmioletnią szkołę podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka, przy ul. Widnichowskiej 4.

Podjęte uchwały stanowią akt założycielski w/w szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka. (M. Dąbkowska)