-A +A
07.11.2019
Przyjęto program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Na realizację zadań objętych Programem Miasto planuje przeznaczyć 175 tys. zł.

W ramach Programu na 2020 rok ustalono cztery zadania priorytetowe realizowane dla takich obszarów jak:

  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

Zgodnie z przyjętym programem współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formie:

  • powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji,
  • wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
  • przekazania środków na podstawie innych przepisów.

Program ma na celu przede wszystkim określenie priorytetowych zadań publicznych zgodnych z ustawą, udział organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań, a także tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców i podejmowanie wspólnych działań mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Najbliższe wydarzenia

27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00