-A +A
20.08.2020
Rada Miasta upamiętniła 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Podczas XIX sesji, która odbyła się 20 sierpnia 2020 r., Rada Miasta Ostrów Mazowiecka przyjęła stanowisko w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Za jego przyjęciem głosowali wszyscy radni.

W treści stanowiska czytamy:

Wojna z bolszewicką Rosją z lat 1919 – 1920 była zbiorowym wysiłkiem całego narodu polskiego, wszystkich jego warstw społecznych. Jej decydujące starcie rozegrało się od końca lipca do pierwszych dni września 1920 roku. Kluczowym momentem była Bitwa Warszawska w dniach 13-15 sierpnia na przedpolach stolicy Rzeczypospolitej – w okolicach Radzymina i Ossowa.

Powstrzymując ofensywę Armii Czerwonej, Wojsko Polskie na czele z marszałkiem Józefem Piłsudskim, uratowało nie tylko suwerenność naszej Ojczyzny, lecz także ład demokratyczny całej Europy. Polacy zapobiegli rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę i tym samym zniszczeniu zachodniej cywilizacji. Brawurowa kontrofensywa znad rzeki Wieprz, dowodzona osobiście przez Naczelnego Wodza, przeszła do historii jako jeden z największych triumfów w dziejach oręża polskiego.

20 sierpnia 1920 roku miasto Ostrów Mazowiecka zostało wyzwolone przez 59. Pułk Piechoty Wielkopolskiej, wchodzący w skład 15. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Na pamiątkę tego wydarzenia 20 sierpnia 2020 roku o godzinie 12.00 na Cmentarzu Parafialnym zostanie odsłonięta tablica z nazwiskami poległych w sierpniu 1920 r. w okolicach Ostrowi Mazowieckiej.

Dziś składamy hołd bohaterom wojny z lat 1919 – 1920, a w szczególności uczestnikom Bitwy Warszawskiej.

Wcześniej zebrani na sesji wysłuchali wykładu dra Leszka S. Zakrzewskiego na temat stulecia Bitwy Warszawskiej, odrodzonej Polski, Ostrowi Mazowieckiej oraz rodziny Zakrzewskich w dobie wojny polsko-bolszewickiej. Dr Zakrzewski jest prawnukiem Jana Dołęgi-Zakrzewskiego, burmistrza Ostrowi w latach 1930-1933, pracuje w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Rada Miasta Ostrów Mazowiecka stwierdza, że nadanie w dniu 15 sierpnia 2020r. nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920” trasie S8, której fragment przebiega przez tereny administracyjne Miasta Ostrów Mazowiecka jest powodem do dumy.

Na zakończenie sesji burmistrz Jerzy Bauer wręczył pamiątkowe ilustracje o tematyce Bitwy Warszawskiej wykonane przez Piotra Karsznię wszystkim radnym, przedstawicielom miejskich instytucji oraz dyrektorom szkół.

Biuro Promocji