-A +A
05.02.2015
Radni głosowali i toczyli dyskusję o drogach krajowych

4 lutego 2015 r. odbyła się V sesja Rady Miasta VII kadencji. Miejscy radni procedowali nad 16 punktowym porządkiem obrad, w którym znalazło się kilka istotnych dla miasta uchwał oraz ważny punkt dotyczący budowy dróg krajowych na terenie miasta.

W punkcie interpelacji i zapytań radnych głos jako pierwszy zabrał burmistrz Jerzy Bauer. Poinformował radnych o rozpoczęciu prac na temat ustalenia priorytetów inwestycyjnych, pierwsze materiały radni już otrzymali, kolejne zostaną dostarczone już w marcu. Plany inwestycyjne mają objąć również budowę dróg, na temat których ma rozpocząć się szeroka debata społeczna. Na jej podstawie ma powstać program w oparciu o możliwości budżetu miasta. Nad realizacją inwestycji mają czuwać już nie tylko urzędnicy, ale również sami mieszkańcy, burmistrz liczy, że dzięki współpracy z lokalną społecznością uda się uniknąć ewentualnych błędów.

Skrzynka podawcza

Od kilku dni na stronie Urzędu Miasta udostępniony jest formularz kontaktowy, za pomocą którego można wysyłać e-mail bezpośrednio do burmistrza. Na skrzynkę spłynęło już wiele e-maili od mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, na dowód burmistrz pokazał plik kartek. Zapewnił przy tym, że są to merytoryczne wnioski i sugestie, a ich autorzy, wielokrotnie, podają swoje imię i nazwisko. – Nie przechwalając inicjatywy, uważam że jest to dobra możliwość – powiedział burmistrz Jerzy Bauer.

Problem używek zamiatany pod dywan?

Przyczyną debaty stał się punkt, dotyczący przyjęcia uchwały Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na 2015r. Radna Małgorzata Bartkiewicz zarzuciła, że szkoły mimo posiadanej wiedzy o problemie narkotykowym, nie mają rozwiązań i sprawę „zamiatają pod dywan”. Radny Stanisław Dylewski dołożył krytyki stwierdzając, że brakuje współpracy ze specjalistami, poddał również pod wątpliwość czy pieniądze jakie uzyskuje miasto z koncesji alkoholowych nie są niższe niż koszty późniejszego leczenia. Radny Krzystof Laska zwrócił natomiast uwagę na statystyki, które obrazują skalę problemu. 32% uczniów podstawówek, 68% uczniów gimnazjów i 73% uczniów szkół średnich przyznało się do picia alkoholu – wynika z danych przedstawionych w projekcie uchwały. Alarmujące dane są również w przypadku spożywania narkotyków 8% uczniów gimnazjów i 9% uczniów szkół średnich przyznaje się do brania narkotyków.

W odpowiedzi na krytyczne słowa głos zabrał radny Bogusław Konrad. Zauważył, że w szkołach są osoby, które zajmują się problemem spożywania alkoholu i zażywania narkotyków przez dzieci. – Jest to praca często niezauważona – skwitował.

Burmistrz Jerzy Bauer zwrócił uwagę, że temat powoduje ożywioną debatę, co również potwierdza istnienie problemu. Zapewnił, że chce do tematu podejść efektywnie, znaleźć czytelne kryteria działania i w odpowiednim czasie podjęte czynności podsumować. Odniósł się również do zarzutów wobec szkół. Te - w opinii burmistrza - są obarczone wieloma problemami, ale nie zawsze są zdolne do ich kompleksowego rozwiązywania, ponieważ szkoła ma ograniczone możliwości wychowawcze. Wskazał także, że należy odpowiednio zdiagnozować problem, znaleźć przyczyny, a te leżą przede wszystkim po stronie środowiska, w jakim dany uczeń przebywa.

Przeprowadzone badania wśród ostrowskiej młodzieży wyraźnie wskazują, że sięganie po używki to przede wszystkim presja otoczenia. 35,8% gimnazjalistów wskazało „presję rówieśników, nacisk znajomych” jako powód sięgania po używki. Również uczniowie podstawówek i szkół średnich tę odpowiedź zaznaczali najczęściej.

Burmistrz zapewnił, że będzie szukał rozwiązań jakie leżą w możliwościach ostrowskiego samorządu. W pomoc zaangażowane będą ostrowskie jednostki i dyrektorzy szkół. Ma nastąpić przy tym odejście od sposobów przeciwdziałania problemowi za pomocą ulotek informacyjnych – Nie tędy droga. – podsumował krótko burmistrz i pyta retorycznie – jak wnikniemy do rodziny? – wskazując, że jest to główny kierunek rozwiązania.

Rada odstąpiła od żądania zwrotu bonifikaty

Sprawa po raz kolejny trafiła pod obrady Rady Miasta i tym razem została rozstrzygnięta z korzyścią dla mieszkańców miasta. Do burmistrza w 2014 r. zwrócili się mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej, którzy zbyli mieszkanie komunalne przed upływem 5 letniej karencji i zgodnie z przepisami prawa nie zakupili nowego w ciągu roku. Brak spełnienia warunków oznaczał, że musieli zwrócić miastu uzyskaną wcześniej bonifikatę na wykup nieruchomości od miasta. Mieszkańcy przedstawili jednak swoją sytuację, według której mieli przebywać zagranicą w celach zarobkowych, a okres 12 miesięcy okazał się dla nich zbyt krótki, ostatecznie jednak nieruchomość zakupili, wypełniając zasadniczy warunek otrzymania bonifikaty.

Kilka lat temu ustawodawca dokonał zmian w przepisach, które dały możliwość do rozpatrywania takich spraw radzie miasta, do której ma należeć ostateczna decyzja o żądaniu zwrotu bonifikaty. Burmistrz Jerzy Bauer zwrócił radnym uwagę, że o spóźnieniu mieszkańców decydowały kwestie zarobkowe i wyjazd zagranicę, ale ostatecznie zdecydowali się zakupić nieruchomość na terenie miasta i spełnili ten podstawowy warunek, kwestią pozostawał tylko przekroczony termin 12 miesięcy. Radni podczas dyskusji zgłaszali wątpliwość, czy odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w tej sytuacji nie spowoduje lawiny podobnych wniosków. Burmistrz uspokajał radnych, że jeśli tak się stanie, może tych wniosków nie przedstawiać na sesji rady miasta, jeśli ich motywacja będzie niewystarczająca. Po dyskusji radni 14 głosami „za” i 3 wstrzymującymi się przyjęli uchwałę o odstąpieniu od żądania zwrotu bonifikaty.

Miasto w 100% sfinansuje sterylizację psów i kotów

W ramach przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Ostrowi Mazowieckiej z 50% do 100% zwiększono finansowanie sterylizacji psów i kotów. Stosowną uchwałę większością głosów przyjęli radni. Odławianie bezpańskich zwierząt jest dużym obciążeniem dla budżetu miasta – zauważył radny Jerzy Pawluczuk, wyraził przy tym pozytywny głos wobec sterylizacji, która już wykazała się skutecznością. Zauważył także potrzebę bezpłatnego chipowania psów.

Zlikwidują węzeł łączący drogę wojewódzką (Lubiejewską) z drogą krajową S8?

Na lata 2015-2020 zaplanowano zakończone budowy dróg krajowych S8 i S61 (Via Baltica) na odcinku łączącym te dwie trasy z ostrowską obwodnicą. W związku z ich realizacją powstaje wiele słusznych pytań i obaw, które burmistrz Jerzy Bauer postanowił przedstawić publicznie podczas sesji Rady Miasta. Wskazał dwie podstawowe kwestie tj. likwidacja węzła na ul. Lubiejewskiej i brak planów budowy obwodnicy łączącej projektowany węzeł Podborze z ul. Małkińską. Likwidacja węzła i brak „małej” obwodnicy może oznaczać dla Ostrowi Mazowieckiej wzmożony ruch ciężkiego transportu przez centrum miasta. To cofa nas o kilka lat wstecz – zauważyli radni. Pismo w tej sprawie zostało skierowano do GDDKIA, które w odpowiedzi przesłało plany budowy odcinka i informację o wyłączeniu z użytkowania węzła przy ul. Lubiejewskiej, w związku z budową nowego węzła w okolicy Podborza. Warto zauważyć, że z węzła na ul. Lubiejewskiej korzysta wiele samochodów ciężarowych, kierujących się do ostrowskich przedsiębiorstw m.in. Fabryki Mebli Forte, skąd codziennie wyjeżdża i przyjeżdża kilkadziesiąt ciężarówek.

Miejscy radni jednoznacznie opowiedzieli się, że nie wolno dopuścić do zamknięcia węzła, wskazali przy tym przykład Knurowca. Tam jednak mieszkańcy wywalczyli budowę węzła, w przypadku Ostrowi chodzi jedynie o pozostawienie go bez zmian. Sytuacja zatem wydaje się prostsza, choć opinia GDDKiA jest w tej sprawie następująca – Likwidacja węzła Łomża, wynika z konieczności zachowania minimalnej wymaganej odległości między węzłami oraz faktu, że nowy węzeł Podborze (ten realizowany w ramach S61) będzie w stanie całkowicie przejąć funkcję komunikacyjną obu zlikwidowanych węzłów. – napisał dyrektor oddziału GDDKiA mgr inż. Jerzy Doroszkiewicz. „Funkcję komunikacyjną” potraktowano w dość ogólny sposób, nie biorąc pod uwagę realnego kierowania się ruchu tranzytowego i niekorzystnych konsekwencji dla miasta, jakie to spowoduje.

Budowa drogi S8 ma zostać zakończona w latach 2015-2018 natomiast drogi s61 w latach 2018-2020 i to właśnie wtedy ma zostać uruchomiony węzeł Podborze oraz zlikwidowany węzeł przy ul. Lubiejewskiej.

Burmistrz Jerzy Bauer wskazał, że takie rozwiązanie spowoduje wzrost natężenia ruchu, spalin, hałasu oraz spowoduje zniszczenia ulic. Zaproponował, by w sprawie tej zorganizować konferencję, na którą zaproszeni zostaną miejscy radni, samorząd powiatu ostrowskiego i mazowieckiego, ostrowscy przedsiębiorcy i przedstawiciele GDDKiA. Burmistrz chce by jednostki odpowiedzialne za budowę dróg krajowych i wojewódzkich odpowiedziały na wszystkie wątpliwości i zaproponowały możliwe do zaakceptowania przez mieszkańców i władze Ostrowi rozwiązania, m.in. na pokierowanie ruchu w kierunku Małkini.

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00