-A +A
17.12.2014
Radni jednogłośnie podjęli wszystkie uchwały

16 grudnia 2014 r. odbyła się III sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka VII kadencji. Miejscy radni na wstępie poszerzyli porządek obrad, na wniosek burmistrza, o dwie uchwały. Jedna dotyczyła pozyskania środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście. Dofinansowanie ma wynieść ok. 79 tys. zł zaś całe przedsięwzięcie ok. 93 tys. zł. Druga uchwała dotyczyła Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Burmistrz Jerzy Bauer wskazał priorytety programu takie jak pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie kultury, sportu i oświaty. Zauważył również, że poza dobrą realizacją przez organizacje pozarządowe szeregu zadań publicznych, wielu liderów społeczności lokalnej ma szansę realizować się w różnych dziedzinach. Obie uchwały zostały przez radnych jednomyślnie przyjęte.

Ostrowscy radni dokonali również korekty w budżecie na 2014 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Zmiany spowodowane były zwiększeniem subwencji oświatowej na wyposażenie świetlic i klas lekcyjnych w kwocie ok. 100 tys. zł.

Interpelacje i zapytania

Radna Małgorzata Bartkiewicz zwróciła się do burmistrza z pytaniem o cele jakie postawił przed sobą na najbliższy czas, w jaki sposób chce zrealizować swoje hasło wyborcze w kwestii pracy dla mieszkańców miasta oraz czy w Urzędzie Miasta są już przygotowane projekty, na które będzie można pozyskać środki z Unii Europejskiej.

Burmistrz Jerzy Bauer zapewnił, że będą realizowane projekty zmierzające do rozwoju miasta, czego konsekwencją będzie zwiększenie miejsc pracy. Miejsca pracy są jednak zależne od przedsiębiorców, dlatego planowana jest diagnoza i wykorzystanie możliwości w rozwoju miasta, czemu ma służyć m.in. Ostrowskie Forum Ekonomiczne, które burmistrz planuje zwołać w styczniu 2015 r. W późniejszym terminie ma odbyć się konferencja z szerokim gremium m.in. przedsiębiorców i ludzi ze świata nauki. Diagnoza zasobów Ostrowi Mazowieckiej ma pomóc w wyznaczeniu nowej strategii rozwoju miasta.

Burmistrz podkreślił, że będzie wsłuchiwał się w konstruktywne głosy na temat rozwoju Ostrowi Mazowieckiej, a najważniejsze decyzje zapadać będą na sesjach rady miasta.

W kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych zapewnił, że zrobi wszystko co możliwe i konieczne by pozyskać ich jak najwięcej.

Radny Andrzej Pęksa w imieniu mieszkańców ul. Traugutta odczytał list, w którym zwracają się do burmistrza o dokończenie budowy ulicy. Mieszkańcy w liście odczytanym przez radnego wskazali na brak chodnika i trudne warunki na drodze po opadach deszczu i zwrócili się o ujęcie jej do budowy w 2015 r.

Burmistrz zapewnił, że w toku pracy pochylą się nad tą prośbą.

Sylwester z fajerwerkami

Tegoroczna noc sylwestrowa z pewnością zadowoli tych, którzy oczekują na pokaz sztucznych ogni, a także życzenia od władz miasta. Jak zadeklarował burmistrz Jerzy Bauer w tegoroczną noc sylwestrową będzie jedno i drugie – postanowiłem przywrócić tę tradycję – powiedział podczas sesji rady miasta zapraszając mieszkańców na pokaz fajerwerków i życzenia, które osobiście złoży o północy.

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00