-A +A
27.04.2016
Radni jednomyślnie za zmianami w budżecie

27 kwietnia odbyła się XIX sesja Rady Miasta, która została zwołana na wniosek grupy radnych.

Wniosek radnych został złożony 21 kwietnia, w uzasadnieniu napisali m.in. - W związku z powziętą informacją co do upływu z dniem 28 kwietnia br. ostatecznego terminu przekazania Liderowi Subregionu Ostrołęckiego uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka widzimy pilną potrzebę zwołania Sesji Rady Miasta. Mając na uwadze dobro Miasta wnosimy o ponowne procedowanie kluczowych dla Miasta uchwał.

Przewodniczący rady zgodnie z wolą radnych zwołał obrady na dzień przed upływającym terminem na przekazanie uchwały Liderowi Subregionu Ostrołęckiego. We wspomnianym planie przewiduje się realizację inwestycji miejskich za ok. 33 mln zł, w większości finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Radni tym razem jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem zmian w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej i wyżej wymienionym planie inwestycyjnym.

Zmiany w uchwale budżetowej przewidują m.in. realizację nowych zadań:

- Budowa Szkoły i Przedszkola – koncepcja,
- Budowa ulicy Żale – Dokumentacja,
- Budowa zjazdu publicznego z ulicy Małkińskiej,
- Budowa ciągu drogowego Prusa – Lubiejewska.

Szczególne zainteresowanie wzbudził punkt dotyczący budowy szkoły i przedszkola. Po odrzuceniu przez Radę Miasta zmian w uchwale budżetowej podczas sesji Rady Miasta w dniu 20 kwietnia, ponad 500 osób podpisało się pod petycją, by radni ponownie pochylili się nad uchwałą.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 przewidują realizację nowych zadań:

- „Kultura pod napięciem”, z jednoczesnym zaniechaniem realizacji przedsięwzięć pod nazwą: „Dom Rodziny Pileckich – modernizacja” oraz Rewitalizacja Elektrowni na cele kulturalno – edukacyjne” – połączenie realizacji przedsięwzięć dla potrzeb realizacji RIT,
- „Ciepła strona Miasta” – dla potrzeb realizacji RIT.

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00