-A +A
05.11.2019
Radni wybrali ławników na kadencję 2020-2023

Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zostają przeprowadzone najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce wystąpił do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2020-2023. Kandydatów na ławników zgłosiły uprawnione podmioty oraz grupy obywateli. Do Sądu Okręgowego zgłoszono 6 kandydatów natomiast do Sąd Rejonowego 2 kandydatów.

Głosowanie na ławników jest tajne, odbywa się za pomocą kart do głosowania, przygotowanych odrębnie dla każdego sądu. Przeprowadziła je komisja skrutacyjna wybrana spośród Radnych.

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 30 października na ławników w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce zostali wybrani: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Joanna Maria Małyszko, Tomasz Kraszewski, Andrzej Jerzy Morawski oraz Ryszard Mierzejewski. Ławnikiem Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej została Monika Tyszka.

Najbliższe wydarzenia

30
Września
godz. 14:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
od 09.11 do 10.11
09
Listopada
godz. 10:00
23
Listopada
godz. 10:00
14
Grudnia
godz. 10:00

Mapa Miasta