-A +A
01.08.2017
Realizacja prac na ulicy Podstoczysko

Dwuletnia inwestycja związana z rozbudową ulicy Podstoczysko oraz ulicy Witaminowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z infrastrukturą techniczną nabiera tempa. I etap prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Podstoczysko, Kiemliczów z włączeniem do ulicy Broniewskiego został ukończony. Wykonawcą prac była firma MULTIKOM Andrzej Nakielski z Ostrołęki. Dalsza realizacja inwestycji związana z kanalizacją sanitarną, polegająca na wykonaniu przyłączy do każdej posesji wykonywana będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Na rok 2018 przewidziana jest realizacja dalszych etapów związanych z budową ulicy wraz z budową chodników, zjazdów i kanalizacji deszczowej. (Wydział Rozwoju Gospodarczego)



 

Najbliższe wydarzenia

27
Sierpnia
godz. 11:30
28
Sierpnia
godz. 09:30
11
Września
godz. 09:30
25
Września
godz. 09:30
09
Października
godz. 09:30
23
Października
godz. 09:30
13
Listopada
godz. 10:30
27
Listopada
godz. 10:30
11
Grudnia
godz. 10:30

Ostrów Mazowiecka moje miasto

XV Dni Ostrowi Mazowieckiej