-A +A
01.08.2017
Realizacja prac na ulicy Podstoczysko

Dwuletnia inwestycja związana z rozbudową ulicy Podstoczysko oraz ulicy Witaminowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z infrastrukturą techniczną nabiera tempa. I etap prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Podstoczysko, Kiemliczów z włączeniem do ulicy Broniewskiego został ukończony. Wykonawcą prac była firma MULTIKOM Andrzej Nakielski z Ostrołęki. Dalsza realizacja inwestycji związana z kanalizacją sanitarną, polegająca na wykonaniu przyłączy do każdej posesji wykonywana będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Na rok 2018 przewidziana jest realizacja dalszych etapów związanych z budową ulicy wraz z budową chodników, zjazdów i kanalizacji deszczowej. (Wydział Rozwoju Gospodarczego) 

Najbliższe wydarzenia

17
Września
Całodzienne
17
Września
od 17.09 do 20.09
21
Września
od 21.09 do 22.09
22
Września
godz. 20:45
28
Września
godz. 15:00