-A +A
09.12.2019
Realizacja zadania publicznego LUBIMY ŚWIĘTA

Stowarzyszenie Osób  Niepełnosprawnych „Przystań” w Ostrowi Mazowieckiej we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej  i Gabinetem Dietetycznym Bonne Sante, realizuje zadanie publiczne LUBIMY ŚWIĘTA .
Zadanie polega na organizacji warsztatów kulinarnych na temat przygotowania potraw świątecznych ,które prowadzi psychodietetyk Agata Pieńkos  oraz organizacji warsztatów artystyczno -literackich prowadzonych przez Annę Duda-Depta. 
Całkowity koszt zadania wynosi 7322,00 zł.
Podsumowanie zadania nastąpi 27 grudnia w Starej Elektrowni .

Autor: Anna Katarzyna KolasińskaFot: Hanna  Piórkowska .