-A +A
27.08.2020
Rowerem po okolicach Ostrowi Mazowieckiej

Pod koniec lipca Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk zorganizował rowerowy objazd naukowy po okolicach Ostrowi Mazowieckiej.

Objazd był bezpośrednim efektem studiów i prac zainicjowanych w tym roku w Zakładzie Geoekologii i Klimatologii przez dr. Tomasza Związka przy współpracy Zespołu Dynamiki Minionych Krajobrazów oraz Instytutu Nauk Geologicznych. Zasadniczym celem badań jest poznanie historii środowiskowej Puszczy Białej w „długim trwaniu” minionego tysiąclecia. Celem objazdu było zapoznanie się z częścią krajobrazu Puszczy Białej. Uczestnicy mieli za cel także zdobycie kontaktów wśród lokalnych działaczy społecznych, miłośników przyrody i historii regionu oraz lokalnych władz samorządowych. Ponadto chcieli zainicjować ścisłą współpracę badawczą z mieszkańcami terenów wchodzących w skład Puszczy Białej, a także promować zdrowy styl życia.

Objazd rozpoczął i zakończył się na stacji kolejowej w Małkini Górnej. W ciągu czterech dni badacze przejechali na rowerach ponad 200 km i zapoznali się z różnymi krajobrazami wchodzącymi w skład dawnej Puszczy. Zwiedzili też wiele cennych zabytków architektonicznych na terenie powiatu ostrowskiego.

Miasto Ostrów Mazowiecka wraz z Powiatem Ostrowskim, w ramach współpracy z Instytutem, udzieliły wsparcia finansowego i organizacyjnego w realizacji projektu.

Relację dr. Tomasza Związka z rowerowego objazdu po Puszczy Białej można przeczytać na stronie https://www.igipz.pan.pl/aktualnosc/items/puszcza-biala-2020.html

Biuro Promocji

Fot. źródło www.igipz.pan.pl