-A +A
03.11.2015
Rozmawiali o profilaktyce stomatologicznej

29 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie konsultacyjne ws. możliwości utworzenia profilaktycznego programu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli w Ostrowi Mazowieckiej.

Spotkanie rozpoczął burmistrz Jerzy Bauer witając przybyły gości i rozpoczynając dyskusję. Przedstawicielka Naczelnej Izby Lekarskiej Marta Klimkowska Misiak przedstawiła ogólny zarys funkcjonowania opieki stomatologicznej w polskim systemie prawnym oraz schemat finansowania poszczególnych działań. Okazuje się, że niska wycena usług stomatologicznych przez NFZ sprawia, że niewiele gabinetów podpisuje umowy z funduszem. Konsekwencją jest niewielki dostęp do bezpłatnych usług stomatologicznych. Na Terenia miasta funkcjonuje jeden gabinet, który świadczy usługi finansowane ze środków NFZ.

Podczas spotkania głos zabrał radny Stanisław Dylewski, wskazując problem braku opieki stomatologicznej w szkołach i utrudniony dostęp do usług lekarzy dla uczniów z niezamożnych rodzin. Ogromne koszty utworzenia gabinetów, problem ze źródłem finansowania usług i ich zakres, bariery prawne, a nawet kwestia indywidualnych zgód rodziców – to według lekarzy stomatologów skutecznie blokuje możliwość świadczenia usług stomatologicznych w szkołach.

Burmistrz Jerzy Bauer zwrócił się do zebranych o przesyłanie wniosków dotyczących omawianej problematyki. Zapewnił, że każdy z nich zostanie przeanalizowany, a następnie podjęte zostaną działania na rzecz stworzenia miejskiego programu profilaktyki zdrowotnej. Do tworzenia programu zaprosił wszystkich zaangażowanych i środowisko lekarskie.

Najbliższe wydarzenia

27
Września
godz. 12:00
28
Września
godz. 09:00
30
Września
godz. 14:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
od 09.11 do 10.11
09
Listopada
godz. 10:00
23
Listopada
godz. 10:00
14
Grudnia
godz. 10:00

Mapa Miasta