-A +A
29.06.2020
Rozmowa o bezdomności zwierząt

Na zaproszenie burmistrza Jerzego Bauera w dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie z przedstawicielkami Fundacja LePsie Jutro z Ostrowi Mazowieckiej. W rozmowach podjęto wiele spraw związanych z bezdomnością zwierząt w mieście. Ustalono, że w ramach dalszej współpracy konsultowane będą nowe rozwiązania miejskiego Programu zapobiegania bezdomności zwierząt.