-A +A
06.09.2018
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019, zabrzmiał dzwonek. W ostrowskich szkołach i przedszkolach naukę rozpoczęło prawie 3 tysiące dzieci i młodzieży, zaś pracę niemal 250 nauczycieli. W czasie wakacji w miejskich jednostkach przeprowadzono remonty oraz wyposażono je w nowe meble i pomoce dydaktyczne. Księgozbiory bibliotek szkolnych wzbogacone zostały o najnowsze pozycje, zakupione ze środków otrzymanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ponadto, miasto pozyskało fundusze na zakup sprzętu IT dla SP1 i SP4 z programu Aktywna Tablica oraz dofinansowanie na organizację w SP4 obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. Po przeprowadzonych w czerwcu konkursach od 1 września 2018 r. funkcję dyrektora pełnią: Ewa Maria Subda w SP1, Dorota Brzostek w SP2 oraz Beata Anna Grochowska w MP2. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy siły i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań oraz radości z sukcesów.

Dorota Ambroziak