-A +A
10.06.2019
Rozpoczynamy czwartą edycję Budżetu Obywatelskiego

Do rozdysponowania jest 200 000 zł. Każdy mieszkaniec miasta ma możliwość złożyć propozycje swoich projektów wraz z załączoną listą poparcia, podpisaną przez minimum 15 osób, do 10 lipca. Podobnie jak w poprzednich edycjach, wnioski będzie można złożyć online za pośrednictwem strony  internetowej www.budzetobywatelski.ostrowmaz.pl lub w punkcie obsługi znajdującym się w Urzędzie Miasta. Zgłoszone propozycje zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym, a do 16 września zostanie upubliczniona lista zadań zakwalifikowanych do głosowania. Głosowanie odbędzie się w dniach 30 września - 14 października. Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone 21 października.

Propozycje mieszkańców mogą obejmować budowę, modernizację, rozbudowę elementów miejskiej infrastruktury, np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, skwery, parki, tworzenie elementów małej architektury, zieleń miejską itp. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być również zrealizowane projekty zadań społecznych m.in. wydarzenia kulturalne, warsztaty, szkolenia, wystawy.

Wymagane jest, żeby projekty spełniały kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców oraz były zgodne z przyjętą strategią i programami Miasta. Mogą być realizowane wyłącznie na terenach stanowiących własność Miasta. Projekty nie mogą generować niewspółmiernie wysokich kosztów związanych z ich utrzymaniem w kolejnych latach.

Przygotowania do złożenia wniosku warto rozpocząć od zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie www.budzetobywatelski.ostrowmaz.pl. W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości istnieje możliwość konsultacji swoich pomysłów osobiście w Urzędzie Miasta pokój nr 2, telefonicznie: 29 679 54 63, bądź za pośrednictwem poczty e-mail: budzetobywatelski@ostrowmaz.pl.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon budzet_obywatelski_-_ulotka.pdf1.62 MB