-A +A
06.02.2019
Rozstrzygnięcie Wojewody w sprawie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych

Wojewoda Mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność podjętej 19 grudnia 2018 r. przed Radę Miasta Ostrów Mazowiecka uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w zakresie w jakim dotyczyła ona zakazu na terenie miasta Ostrów Mazowiecka sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach 22:00 – 6:00, z wyłączeniem stacji paliw.

Czytaj też: Sprzedaż napojów alkoholowych w Ostrowi: nowe zasady