-A +A
23.08.2019
Rusza Akcja „Posesja”

Akcja „Posesja” rozpocznie się 26 sierpnia i potrwa do 27 września.

Straż Miejska oraz pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Ostowi Mazowieckiej sprawdzać będą porządek na posesjach i wokół nich.

Przedmiotem prowadzonych czynności będzie:

-  sprawdzenie posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz podłączenia posesji do miejskiej kanalizacji sanitarnej,

-  sprawdzenie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-  realizacja obowiązku umieszczenia na budynkach mieszkalnych numerów posesji,

-  sprawdzenie ogólnego porządku na posesji,

-  informowanie o zgłaszaniu do Urzędu Miasta posiadania wyrobów zawierających azbest,

-  informowanie o obowiązku szczepienia psów, informowanie o sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz trwałym znakowaniu psów.