-A +A
23.08.2019
Rusza Akcja „Posesja”

Akcja „Posesja” rozpocznie się 26 sierpnia i potrwa do 27 września.

Straż Miejska oraz pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Ostowi Mazowieckiej sprawdzać będą porządek na posesjach i wokół nich.

Przedmiotem prowadzonych czynności będzie:

-  sprawdzenie posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz podłączenia posesji do miejskiej kanalizacji sanitarnej,

-  sprawdzenie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-  realizacja obowiązku umieszczenia na budynkach mieszkalnych numerów posesji,

-  sprawdzenie ogólnego porządku na posesji,

-  informowanie o zgłaszaniu do Urzędu Miasta posiadania wyrobów zawierających azbest,

-  informowanie o obowiązku szczepienia psów, informowanie o sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz trwałym znakowaniu psów.

Najbliższe wydarzenia

27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00