-A +A
04.12.2020
Ruszył nabór do programu „Czyste Powietrze” 2.0

Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego o niższych dochodach może otrzymać dotację do 75% kosztów kwalifikowanych.
Kto może się starać o podwyższony poziom dofinansowania?
Wyższe dotacje mogą starać się osoby, które spełniają poniższy warunek:

  • dochód netto w gospodarstwie jednoosobowym jest niższy niż 1960 zł na osobę,
  • dochód netto w gospodarstwie wieloosobowym jest niższy niż 1400 zł na osobę.

Jakie warunki należy spełnić aby dostać wyższą dotację?
Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.
W naszej gminie zaświadczenia wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Ostrowi Mazowieckiej, którego siedziba znajduje się przy ul. K. Warchalskiego 3. Wnioski o wydanie zaświadczenia można pobrać również w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej oraz są dostępne w poniższym linku druk wniosku o wydanie zaświadczenia do pobrania
Szczegóły programu opisane są w załączonym poniżej linku: https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/CZP-Ulotka-A5-Pa%C5%BAdziernik-2020.pdf


Na stronie internetowej pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystegopowietrza zaprezentowane zostały prezentacje dostępne na YouTube przedstawiające: