-A +A
10.04.2019
Rzecznik Praw Obywatelskich z wizytą w Ostrowi Mazowieckiej

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, które odbyło się w Ostrowi Mazowieckiej było okazją do rozmów o sprawach ważnych dla mieszkańców miasta. Każdy, kto przyszedł na spotkanie mógł przedstawić swój problem Rzecznikowi, opowiedzieć o niesprawiedliwościach, które go spotkały. Tematy przedstawione przez mieszkańców zostały poruszane podczas spotkania.

Dr Adam Bodnar, po wysłuchaniu problemów mieszkańców, opowiedział, na czym polega praca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jakie posiada on kompetencje. Mówił o tym, że na początku swojej kadencji na tym stanowisku postanowił stworzyć cykl spotkań regionalnych. Wraz ze swoimi współpracownikami jeździ po Polsce, by wysłuchać ludzi, ich problemów, przypadków naruszenia praw obywatelskich. Twierdzi, że w taki sposób najlepiej może pomóc ludziom. W pracy Rzecznika chodzi o to, aby zastanowić się nad tym, co można zrobić na przyszłość, by nie dochodziło do sytuacji naruszania praw obywateli i tym samym poprawić sytuację w społeczeństwie. Najważniejsze jest, by wychwycić problem, którego rozwiązanie pomoże wielu ludziom i ustrzeże innych od tego typu problemów. Rzecznik Praw Obywatelskich nie zastępuje sądów czy ministerstw. Może natomiast sygnalizować problemy obywateli, reprezentować ich interesy przed władzami.

Wśród tematów, które poruszone zostały na spotkaniu przeważały problemy seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz dłużników, którzy są źle traktowani przez komorników. Zwrócono uwagę na to, że brakuje środków na pomoc osobom niepełnosprawnym, brak miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Rzecznik Praw Obywatelskich mówił o tym, że wiele problemów w Polsce można rozwiązać poprzez dobrą wolę społeczności lokalnej. Rekomendował zebranym cyfrowe publikacje ekspertów jego Biura, dotyczące pomocy seniorom. Linki do wspomnianych publikacji dostępne są na stronie www.rpo.gov.pl.

Dzieląc się doświadczeniami z innych miast, zespół dra Bodnara pokazał przykłady rozwiązań pewnych problemów. Podpowiadał również drogi rozwiązań w sprawach, które nie do końca mieściły się w kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich. W innych przypadkach obiecał dokładniejsze rozpoznanie sprawy.

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich odbyło się 9 kwietnia w Starej Elektrowni.