-A +A
25.09.2019
Sesja Rady Miasta z udziałem Ministra Środowiska

X sesja Rady Miasta rozpoczęła się od uroczystego wręczenia odznaczenia Brązowego Krzyża Zasługi Krzysztofowi Listwonowi. Odznaczenie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Minister Środowiska wziął udział w dalszej części sesji Rady Miasta. Po przyjęciu protokołów z trzech poprzednich sesji podjęto punkt dotyczący informacji o stanie prac związanych z rozpoznaniem oraz wyeliminowaniem zagrożenia dla miejskich ujęć wody, spowodowanego działalnością byłej nasycalni podkładów kolejowych w Ostrowi Mazowieckiej. Głos w sprawie zabrał Minister Środowiska. Mówił o tym, że temat nasycalni jest jednym z wielu trudnych problemów do rozwiązania. W tym przypadku istotne jest zabezpieczenie i pewność, że zanieczyszczenia nie przedostaną się do warstw wodonośnych oraz monitorowanie zagrożenia. Poinformował, że wyznaczone są konkretne plany i zadania, które pomogą rozwiązać problem. Teren po byłej nasycalni znajduje się blisko ujęć wody i miejsc zamieszkania. Jest to bardzo ważny powód do tego, aby przywrócić ten teren do użytkowania.

O zabranie głosu w sprawie prowadzonych badań na terenie byłej nasycalni zostali poproszeni eksperci z zespołu badawczego Państwowego Instytutu Badawczego oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Kierownik Programu Hydrogeologia i Środowisko w Państwowym Instytucie Geologicznym Małgorzata Woźnicka określiła teren badań zanieczyszczonych gruntów. Badane są tereny byłego zakładu regeneracji podkładów kolejowych. Tam stwierdzono zanieczyszczenia olejem kreozotowym wód podziemnych. Następnie Romuald Bieleń z Państwowego Instytutu Badawczego przedstawił migrację zanieczyszczeń i rekomendowane działania, zmierzające do zabezpieczenia ujęć wody dla mieszkańców miasta.

Działania związane z oczyszczaniem terenu po byłej nasycalni przedstawił Andrzej Nowicki reprezentujący Polskie Koleje Państwowe. Dotychczas usunięto zbiorniki podziemne w rejonie ul. Fabrycznej. Wydobyto około 4 000 litrów oleju kreozotowego. Prace remediacyjne zakończą się zgodnie z umową w grudniu 2020 r.

Minister Henryk Kowalczyk podziękował zespołowi badawczemu z Państwowego Instytutu Badawczego oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej za zaangażowanie w prowadzenie badań i wykonywaną pracę. Podkreślił, że sprawa zanieczyszczeń po byłej nasycalni jest bardzo ważna, zajmują się nią trzy resorty: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwo Infrastruktury