-A +A
20.10.2014
"Spór o klauzulę sumienia" w Akademi Dialogu Społecznego

16 października w Akademii Dialogu Społecznego Uniwersytetu Otwartego UKSW w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie poświęcone aktualnie gorąco dyskutowanego zagadnienia tak zwanej Klauzuli sumienia, która w przypadku konfliktu prawa stanowionego z podstawowymi zasadami moralnymi pozwala na przykład lekarzowi odstąpić od sprzecznych z jego sumieniem działań. Gościem specjalnym spotkania był witany kwiatami i oklaskami na stojąco znany specjalista ginekolog zdymisjonowany ze stanowiska dyrektora szpitala św. Rodziny w Warszawie prof. Bogdan Chazan. Prowadzący spotkanie kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata przedstawił antropologiczne podstawy klauzuli sumienia, która pojawia się w wielu aktach ustawodawczych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Jak powiedział, konieczność respektowania zasad sumienia każdego człowieka wynika z prawdy o osobie ludzkiej, która realizuje się nie tylko na poziomie życia biologicznego, ale także na poziomie życia psychicznego i duchowego ma jej pełny wymiar sięga rzeczy ostatecznych. Człowiek ma swoją historię i przeznaczenie sięgające eschatologii. Spór o Klauzulę sumienia jest de facto sporem o prymat prawa naturalnego, lub prawa Bożego wobec arbitralnie ustalanego na zasadzie konsensusu społecznego prawa stanowionego.

Prof. Bogdan Chazan w swoim wykładzie zwrócił uwagę na fakt, że Klauzula sumienia nie jest jakimś przywilejem, ale podstawowym prawem człowieka. Próba eliminowania jej poprzez coraz częściej odnotowywane przypadki represji wobec osób starających się żyć według wyznawanych przez siebie zasad prowadzi do sytuacji, w której w sposób oficjalny eliminuje się moralność z życia społecznego. Jest to niesłychanie groźne zjawisko i historia poucza nas, do czego może prowadzić. Jeśli od ginekologów, pielęgniarek i położnych będzie się wymagało udziału w zabiegach przerywania ciąży, czy w procedurze in vitro, do zawodu przyjdą tylko ci, którzy jak to powiedział jeden z polityków „idąc do pracy swoje sumienie zostawią za progiem”.

Po wykładzie odbyła się gorąca dyskusja. Nie zabrakło wzruszających słów wsparcia i podziwu dla postawy Profesora Bogdana Chazana, który stał się w ostatnim czasie obiektem prawdziwej medialnej nagonki, tylko dlatego, że odmówił zabicia dziecka przed narodzeniem, ani też nie wskazał, kto mógłby to za niego zrobić.

źródło: UKSW